OpNestle

OpNestle

Listen to Page
Voiced by Amazon Polly

Bedrägeri och korruption

Operationen” OpNestle” kommer att inriktas på Nestle-företaget globalt, men utifrån den information som vi har sett kan vi hävda att det anonyma kollektivet i Nederländerna kommer att rikta in sig på Nestle-företaget som ligger i Amstelveen.

Meddelande: Vatten är inte en mänsklig rättighet som du säger. Din integritet och känsla av fred är inte en rättighet för dig i så fall. År 2007 tilldelades Bettencourt gemensamt en Black Planet Award, ett pris som gavs för att förstöra planeten, tillsammans med Peter Brabeck-Letmathe för att sprida förorenad barnmat, monopolisera vattenresurser och tolerera barnarbete. Räkna med att denna d0x redigeras och uppdateras med mer information.

OpNestle engagerad.

Mer här.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

No Image
No Image
No Image