OpNestle

OpNestle

Listen to Page
Voiced by Amazon Polly

Nestle svindel og korrupsjon

«OpNestle» -operasjonen vil målrette Nestle-selskapet globalt, men fra informasjonen vi har sett kan vi hevde at det anonyme kollektivet i Nederland vil målrette Nestle-selskapet som befinner seg i Amstelveen.

Melding: Vann er ikke en menneskerett du sier. Ditt privatliv og følelse av fred er ikke en rett til deg i så fall. I 2007 ble Bettencourt i fellesskap «tildelt» en Black Planet Award, en pris gitt for å ødelegge planeten, sammen med Peter Brabeck-Letmathe for spredning av forurenset babymat, monopolising av vannressurser og tolerere barnearbeid. Forvent at denne d0x skal redigeres og oppdateres med mer informasjon.

OpNestle Engasjert.

Mer her.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

No Image
No Image
No Image