אופנסלה

אופנסלה

Listen to Page
Voiced by Amazon Polly

הונאה ושחיתות נסטלה

מבצע "OpNestle" ימקד את חברת נסטלה ברחבי העולם, אך מהמידע שראינו, אנו יכולים לטעון שהקולקטיב האנונימי בהולנד ימקד את חברת נסטלה הממוקמת באמסטלבין.

הודעה: מים הם לא זכות אדם שאתה אומר. הפרטיות שלך ותחושת השלום היא לא זכות לך במקרה זה. בשנת 2007 Bettencourt היה במשותף "הוענק" פרס כוכב שחור, פרס שניתן על השמדת כדור הארץ, יחד עם פיטר Brabeck-Letmathe על התפשטות מזון לתינוקות מזוהם, מונופול משאבי מים, וסבל עבודת ילדים. צפה D0x זה להיות ערוך ומעודכן עם מידע נוסף.

אופנסלה מאורסת.

עוד כאן.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

No Image
No Image
No Image