Operasi Payback

Operasi Payback

Listen to Page
Voiced by Amazon Polly

Pada 8 Disember 2010, kedua-dua laman Visa dan MasterCard telah diturunkan selepas Kerajaan AS menyebabkan beberapa syarikat yang menyokong WikiLeaks pada masa lalu untuk membekukan akaun dalam usaha untuk menutup pelayan tapak tersebut. Anonymous memutuskan untuk mengisytiharkan perang terhadap Visa, MasterCard, PayPal kerana enggan melakukan perniagaan dengan WikiLeaks.

Lihat lebih lanjut Di sini, dan Di sini.

Idea Anonymous menguatkuasakan di seluruh dunia web adalah bahawa maklumat adalah percuma. Manusia mempunyai hak untuk Tahu, tanpa mengira lokasi. Kita adalah satu.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

No Image
No Image
No Image