بازپرداخت عملیات

بازپرداخت عملیات

Listen to Page
Voiced by Amazon Polly

در 8 دسامبر 2010، هر دو سایت ویزا و مسترکارت پس از اینکه دولت ایالات متحده باعث شد تعدادی از شرکت هایی که از ویکی لیکس در گذشته پشتیبانی می کردند، گرفته شد تا حساب ها را مسدود کنند تا سرورهای سایت را مسدود کنند. ناشناس تصمیم به اعلام جنگ در ویزا، مسترکارت، پی پال برای امتناع از کسب و کار با ویکی لیکس.

مشاهده بیشتر در اینجا, و در اینجا.

ایده Anonymous بر روی وب جهان این است که اطلاعات رایگان است. انسان ها حق دارند بدون در نظر گرفتن مکان بدانند. ما يکي هستيم.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

No Image
No Image
No Image